top of page

PODPORUJEME

Občanské sdružení ALADIN

Zajišťování a provozování speciální přepravy tělesně postižených - program integrace tělesně postižených do běžného života a pomoci ostatním skupinám osob těžko zařaditelných do pracovního procesu, organizování kurzů, seminářů, přednášek a školení - organizování prázdninových pobytů pro tělesně postižené děti - organizační zajištění léčebných a ozdravných pobytů pro zdravotně a tělesně postižené děti i dospělé.

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2

Ječná 27 je mateřská škola, základní škola, střední odborná škola 

a gymnázium pro sluchově postižené. Výuka na této škole probíhá orální metodou (mluvenou formou jazyka). Původní projekt předpokládal přijímání suchově postižených dětí se stupněm sluchové vady - nedoslýchavých. Postupně však byly vychovávány a vzdělávány děti s těžšími sluchovými vadami. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvené a psané řeči.

Více informací se dozvíte na našich stránkách: www.jecna27.cz 

Farní charita Beroun, Cajthamlova 169, Beroun 4 - Zavadilka

Farní charita poskytuje sociální služby rodinám s dětmi, seniorům a osobám bez přístřeší na Berounsku. Ročně její služby vyhledá a pomoc nabízí téměř patnácti stům klientů. Z krásného daru Papírnictví AKM se těší děti z Azylového domu sv. Josefa v Lochovicích a děti v rodinách z okolních obcí, které se ocitly v obtížné životní situaci. O službách Farní charity Beroun se dozvíte na: www.charita-beroun.cz

bottom of page